Återbruk

Att välja återbrukade glasväggar och dörrpartier är inte bara ett val för hållbarhet utan också ett steg mot att skapa en cirkulär ekonomi. Genom att ge dessa produkter en andra chans minskar du behovet av att producera nya material och minimerar din egen miljöpåverkan.

Boka gärna ett möte med oss för att se över möjligheten till återbruk i ditt projekt.